Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay

PRÉVOIR VIỆT NAM
Prévoir Việt Nam là công ty thành viên của Tập đoàn Prévoir – một trong những tập đoàn Tài chính và Bảo hiểm hàng đầu về bảo hiểm nhân thọ, chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm hưu trí tại Pháp. Prévoir Việt Nam được bộ Tài Chính cấp phép chính thức thành lập và hoạt động ngày 17 tháng 3 năm 2005 sau 4 năm thiết lập văn phòng đại diện tại Việt Nam.
Với kinh nghiệm 100 năm của Tập đoàn mẹ và sự am hiểu nhu cầu của những khách hàng Việt Nam, Prévoir đã triển khai nhiều loại hình bảo hiểm (bảo hiểm rủi ro, bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm tiết kiệm) cung cấp cho khách hàng những quyền lợi đa dạng, linh hoạt và những điều kiện tốt nhất về dịch vụ. Dựa trên nền tảng tài chính vững chắc, biên khả năng thanh toán cao đạt hơn 500%, Prévoir Việt Nam là sự lựa chọn đảm bảo chắc chắn cho khách hàng khi tham gia bảo hiểm.

TẦM NHÌN
Một trong 5 công ty bảo hiểm nhân thọ lớn nhất tại Việt Nam trong 5 năm tới với khả năng dự đoán các nhu cầu thay đổi nhanh của thị trường và người tiêu dùng Việt Nam.

SỨ MỆNH
Trở thành người bạn đồng hành với khách hàng, cung cấp tập hợp các giải pháp tài chính toàn diện và bền vững.

HỆ THỐNG ĐỐI TÁC PHÂN PHỐI
Prévoir Việt Nam có thế mạnh về mạng phân phối và xây dựng một mô hình kinh doanh đặc thù. Qua 12 năm phát triển, Prévoir Việt Nam đã triển khai thành công hợp tác phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ với các đối tác phân phối độc quyền và không độc quyền:
  •  Đối tác phân phối độc quyền sản phẩm bảo hiểm nhân thọ - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (NCB).
  •  Đối tác bảo hiểm liên kết ngân hàng với 6 ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam.
  •  Đối tác dịch vụ sau bán hàng với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tại 63 Tỉnh/Thành phố trên cả nước.