Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay

Được thành lập năm 1993, sau 24 năm hoạt động VP Bank đã từng bước khẳng định uy tín của một ngân hàng năng động, có năng lực tài chính ổn định. VPBank hiện đang có hệ thống mạng lưới 210 điểm giao dịch cùng với đội ngũ trên 12.000 cán bộ công nhân viên.
 
Năm 2006, Prévoir  Việt Nam và Ngân hàng VPBank đã ký thỏa thuận hợp tác phân phối các sản phẩm bảo hiểm liên kết ngân hàng.
BẢO HIỂM TỬ KỲ DƯ NỢ TÍN DỤNG
Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cho khoản vay

BẢO HIỂM TỬ KỲ DÀI HẠN
 
Để biết thêm thông tin sản phẩm vui lòng liên hệ:
Trung tâm dịch vụ khách hàng:
Hotline:  1900 545 415 / 0439 288 880
Website: vpbank.com.vn