Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay

SHB được thành lập năm 1993, sau 23 năm xây dựng và phát triển, SHB hiện nằm trong Top 5 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhân Việt Nam không do nhà nước chi phối vốn.Với mạng lưới rộng gần 500 điểm giao dịch, SHB hiện đang phục vụ gần 4 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.
 
Prévoir Việt Nam và ngân hàng SHB đã cùng thỏa thuận hợp tác phân phối các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ liên kết ngân hàng năm 2006.
BẢO HIỂM TỬ KỲ DƯ NỢ TÍN DỤNG
Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cho khoản vay
Để biết thêm thông tin sản phẩm vui lòng liên hệ:
Trung tâm dịch vụ khách hàng
Hotline:  1800 588 856
Website: shb.com.vn