Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay

Ngày 24 tháng 3 năm 2018, Prévoir Việt Nam chính thức khai trương Văn phòng kinh doanh Bảo hiểm Nhân thọ tại tầng 2, tòa nhà NK, số 208D Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đây là cột mốc quan trọng trong chiến lược phân phối của Prévoir Việt Nam nhằm đưa bảo hiểm đến gần với người dân tại các địa phương trong cả nước.

Địa chỉ: Tòa nhà NK, số 208D, Đường Phạm Văn Thuận, P. Tân Tiến, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251) 368 4238