Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay

Ngân hàng Eximbank được thành lập vào năm 1989. Eximbank hiện là một trong những Ngân hàng có vốn chủ sở hữu lớn nhất trong khối Ngân hàng Thương mại Cổ phần tại Việt Nam. Eximbank hiện có hệ thống giao dịch rộng khắp với 207 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc.
 
Prévoir Việt Nam và ngân hàng Eximbank đã ký kết hợp đồng hợp tác phân phối các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ liên kết ngân hàng năm 2007.
Để biết thêm thông tin sản phẩm vui lòng liên hệ:
Trung tâm dịch vụ khách hàng:
Hotline:   1800 1199
Website: eximbank.com.vn