Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI GẮN KẾT YÊU THƯƠNG

Ngày 18 tháng 9 năm 2017, Prévoir Việt Nam chính thức triển khai chương trình khuyến mại “GẮN KẾT YÊU THƯƠNG” dành tặng khách hàng tham gia mới hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Khang An Bảo Gia qua kênh liên kết Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB).

Chương trình kéo dài từ ngày 18/09/2017 đến hết ngày 30/11/2017, và được tổ chức trên quy mô toàn quốc qua mạng lưới các điểm giao dịch của NCB tại 14 Tỉnh/Thành phố. Chi tiết chương trình Quý khách hàng vui lòng tham khảo Tờ rơi Chương trình khuyến mại “Gắn kết yêu thương” được đính kèm.


 
Khang An Bảo Gia là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ nhằm đáp ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng như tiết kiệm và bảo vệ sự thành công, sự thịnh vượng và chăm sóc gia đình thân yêu trước rủi ro khó lường trong cuộc sống.

Thông qua chương trình, một lần nữa, Prévoir Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục mang đến sự hài lòng và lợi ích cao nhất cho những khách hàng yêu mến và tin tưởng sản phẩm Bảo hiểm Nhân thọ do Prévoir Việt Nam cung cấp.

Để biết rõ hơn thông tin về chương trình, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Ngân hàng TMCP Quốc dân hoặc điện thoại về trung tâm hỗ trợ Khách hàng Prévoir Việt Nam: Hotline 0915 141 141

Tờ rơi chương trình khuyến mại “Gắn kết yêu thương”