Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay

Chương trình chăm sóc khách hàng năm 2017


Chương trình dành cho những khách hàng sở hữu hợp đồng bảo hiểm Tân Bình An Phát Lộc, Bình An Phát Lộc, Bình An Thành Tài, Phước Thành Tài, Phước An Gia, Bình An Tích Lũy.

Dựa trên tổng giá trị các hợp đồng mà khách hàng đang sở hữu, Prévoir Việt Nam sẽ phân hạng theo các hạng mức khách nhau. Với mỗi hạng mức, khách hàng sẽ được nhận các quyền lợi tương ứng trong các dịp Sinh nhật, Năm mới, 8/3 (chỉ dành cho khách hàng nữ), Trung thu và quà tặng đặc biệt.

Sau khi xác định được khách hàng đủ điều kiện nhận quyền lợi hàng tháng, hàng kỳ Prévoir Việt Nam sẽ gửi tin nhắn chúc mừng và quà tặng tới điện thoại và địa chỉ khách hàng đã đăng khí trong hợp đồng bảo hiểm đã mua.

Danh sách khách hàng được nhận quyyền lợi cũng sẽ được công bố công khai trên trang thông tin điện tử (website) của Prévoir Việt Nam theo địa chỉ: htttp://www.prevoir.com.vn

Để biết rõ hơn thông tin về chương trình, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ 63 Bưu điện Tỉnh/Thành phố hoặc điện thoại về trung tâm hỗ trợ Khách hàng Prévoir Việt Nam. Hotline: (024) 39 333 496